styret

Leder Asbjørn Sandås   tlf 915 50 815
Nestleder Ralph Mangne Blair Johansen
Styremedlem Eldbjørg Gjessing Paulsen
Styremedlem Andre Hassan Roshan
Styremedlem Simone Christa Gjendem
Daglig leder Anne Marit W. Sveen
Politisk representant Karl Asbjørn Olsen
Elevrådsleder