medarbeidere

Administrasjonen

 
Kontor
Cate Corneliussen Høst
Telefon: 37 00 11 23
E-post: cate.corneliussen.host(at)steinerskolen.no

tn_131Daglig leder
Anne Marit Waldal Sveen
E-post: anne.marit.sveen(at)steinerskolen.notn_135
Pedagogisk leder
Anne Bakken
E-post: anne.bakken(at)steinerskolen.no

 

tn_134

Pedagogisk gruppe
Trine Christoffersen
E-post: trine.christoffersen(at)steinerskolen.no

 

Spesialpedagogisk leder
Hanne Sofie Engebretsen
E-post: hanne.sofie engebretsen(at)steinerskolen.no

tn_158
Rådgiver og sosiallærer
Åslaug Stugu Brittaine
E-post: aslaug.stugu.brittaine(at)steinerskolen.no

 

Leder fritidshjemmet
Monika Hagane
E-post:

tn_133

Administrasjon- og økonomiansvarlig
Melania Geest Eker
E-post: melania.geest.eker(at)steinerskolen.no


tn_151IKT-ansvarlig og byggleder
Ralph B. Johansen
E-post: ralph.blair.johansen(at)steinerskolen.no

 

Helsesøster
Mirjam de Presno
Mobiltelefon: 932 54 795
E-post: miriam.presno@arendal.kommune.no

Klasselærere

tn_1531.klasse
Anders Skog
Førskolelærer og godkjent steinerpedagog
E-post: anders.skog(at)steinerskolen.no

 

11428949_10153019636411275_6132946092719102263_n

2.klasse
Eva Elisabeth Blomgraff
Steinerskolepedagog  fra Steinerhøyskolen
E-post: eva.blomgraff(at)steinerskolen.no

 

3.klasse
Ingunn Olesdatter Ødegaard
Førskolelærer m/tilleggsutdanning i psykisk og psykososialt helsearbeid
E-post: ingunn.odegaard(at)steinerskolen.no

tn_1314.klasse
Anne Marit W. Sveen
Adjunkt og godkjent steinerpedagog
Faglærer Norsk, Engelsk
E-post: anne.marit.sveen(at)steinerskolen.no

tn_1425.klasse
Anne Lise Thorvaldsen
Steinerskolepedagog fra Steinerhøyskolen
Faglærer Kunst
E-post: anne-lise.thorvaldsen(at)steinerskolen.no

tn_141

6. klasse
Simone Gjendem
Adjunt med tilleggsutdanning, Førskolepedagog fra Steinerhøyskolen, fagoversetter
Faglærer Tysk
E-post: simone.gjendem(at)steinerskolen.no

tn_165 7.klasse
Marleen Westli Johansen
Adjunkt med tilleggsutdanning, tar videreutdannelse i steinerpedagogikk på Steinerhøyskolen
Faglærer Engelsk
E-post: marleen.westli.johansen(at)steinerskolen.no

@mojohanssII479_331_tn_new8.klasse
Morten Hanssen
Adjunkt med tilleggsutdanning og diplomøkonom
Faglærer Tysk, Kroppsøving
E-post: morten.hanssen(at)steinerskolen.no

tn_1379/10. klasse
Susanne Prokosch
Adjunkt med tilleggsutdanning og steinerpedagog
Faglærer Matematikk, Naturfag
E-post: susanne.prokosch(at)steinerskolen.no

tn_1349/10. klasse
Trine Christoffersen
Adjunkt med tilleggsutdanning og godkjent steinerpedagog
Faglærer Norsk, Samfunnskunnskap
E-post: trine.christoffersen(at)steinerskolen.no

Silje Erichsen Dahlum (svangerskapspermisjon)
Adjunkt
Faglærer Musikk

Vilde Flodda Aemisegger (svangerskapspermisjon)
Steinerskolepedagog fra Steinerhøyskolen

Faglærere

tn_135Anne Bakken
Lærer og godkjent steinerpedagog
Faglærer Kunst og håndverk, Matematikk
E-post: anne.bakken(at)steinerskolen.no

 

tn_151Ralph B. Johansen
Adjunkt med tilleggsutdanning, godkjent steinerpedagog
Faglærer Kunst og håndverk, IKT, Naturfag
E-post: ralph.blair.johansen(at)steinerskolen.no

 

tn_136

Ingunn Langemyr
Adjunkt og godkjent steinerpedagog
Faglærer  Kunst og håndverk, Naturfag
E-post: ingunn.langemyr(at)steinerskolen.no

 

tn_163

Finn Olav Fosse
Adjunkt
Faglærer Historie, Samfunnskunnskap, Norsk, Religion
E-post: finn.olav.fosse(at)steinerskolen.no

Colin Berry
Godkjent steinerpedagog
Faglærer Engelsk, Kroppsøving

Aleksandra Ivanets
Adjunkt med tilleggsutdanning
Faglærer Musikk

Janne Berit Haanes
Lærer
Faglærer Engelsk, religion

Spesialpedagogiske medarbeidere

tn_158Åslaug Stugu Brittaine
Barnevernspedagog, steinerpedagog
E-post: aslaug.stugu.brittaine(at)steinerskolen.no

Lise-Marie Lunde Bygland
Bachelor i spesialpedagogikk
Faglærer Musikk
E-post: lise-marie.lunde.bygland(at)steinerskolen.no

tn_167Knarik Kocarjan
Barne- og ungdomsarbeider
Assistent
E-post: knarik.kocarjan(at)steinerskolen.no

 

tn_146

Petter Lund
Assistent, vaktmester
E-post: petter.lund(at)steinerskolen.no

 

tn_143Unni Vik
Barne- og ungdomsarbeider
Assistent
E-post: unni.vik(at)steinerskolen.no

 

Jannike Sagbakken Raknes
Barne- og ungdomsarbeider
Assistent og medarbeider fritidshjem

Merete Kristina Tønnesen
Assistent og medarbeider fritidshjem

Iselin Leikvangen Albretsen
Assistent og medarbeider fritidshjem

Frøydis Berry (svangerskapspermisjon)
Master i anvendt antropologi, samfunn og ungdomsarbeid
Assistent
E-post: Froydis.Berry(at)steinerskolen.no