medarbeidere

Administrasjonen

 
Kontor
Cate Corneliussen Høst
Telefon: 37 00 11 23
E-post: cate.corneliussen.host(at)steinerskolen.no

tn_131Daglig leder
Anne Marit Waldal Sveen
E-post: anne.marit.sveen(at)steinerskolen.notn_135
Pedagogisk leder
Anne Bakken
E-post: anne.bakken(at)steinerskolen.no

 

tn_134

Pedagogisk gruppe
Trine Christoffersen
E-post: trine.christoffersen(at)steinerskolen.no

 

Spesialpedagogisk leder
Hanne Sofie Engebretsen
E-post: hanne.sofie engebretsen(at)steinerskolen.no

tn_158
Rådgiver og sosiallærer
Åslaug Stugu Brittaine
E-post: aslaug.stugu.brittaine(at)steinerskolen.no

 

Leder fritidshjemmet
Monica Pedersen Hagane
Førskolepedagog fra Steinerhøyskolen
E-post: monica.hagane(at)steinerskolen.no

tn_133

Administrasjon- og økonomiansvarlig
Melania Geest Eker
Siviløkonom, Etterutdanning i skoleledelse
E-post: melania.geest.eker(at)steinerskolen.no


tn_151IKT-ansvarlig og byggleder
Ralph B. Johansen
E-post: ralph.blair.johansen(at)steinerskolen.no

 

Helsesøster
Mirjam de Presno
Mobiltelefon: 932 54 795
E-post: miriam.presno@arendal.kommune.no

Klasselærere

 

tn_1531.klasse
Anders Skog
Førskolelærer og godkjent steinerpedagog
E-post: anders.skog(at)steinerskolen.no

 

1.klasse
Monica Pedersen Hagane
Førskolepedagog fra Steinerhøyskolen
E-post: monica.hagane(at)steinerskolen.no

 

tn_142

2.klasse
Anne Lise Thorvaldsen
Steinerskolepedagog  fra Steinerhøyskolen
E-post: anne-lise.thorvaldsen(at)steinerskolen.no

 

3.klasse
Emma Karolina Pedersen
Adjunkt m/tilleggsutanning
E-post: emma.pedersen(at)steinerskolen.no

4.klasse
Ingunn Olesdatter Ødegaard
Førskolelærer m/tilleggsutdanning i psykisk og psykososialt helsearbeid
E-post: ingunn.odegaard(at)steinerskolen.no

 

tn_1315.klasse
Anne Marit W. Sveen
Adjunkt og godkjent steinerpedagog
Faglærer Norsk, Engelsk
E-post: anne.marit.sveen(at)steinerskolen.no

5.klasse
Vilde Flodda Aemisegger (svangerskapspermisjon)
Steinerskolepedagog fra Steinerhøyskolen
E-post: vilde.flodda.aemisegger(at)steinerskolen.no

tn_165 6.klasse
Marleen Westli Johansen
Adjunkt med tilleggsutdanning, tar videreutdannelse i steinerpedagogikk på Steinerhøyskolen
Faglærer Engelsk
E-post: marleen.westli.johansen(at)steinerskolen.no

 

tn_141

7. klasse
Simone Gjendem
Adjunt med tilleggsutdanning, Førskolepedagog fra Steinerhøyskolen, fagoversetter
Faglærer Tysk
E-post: simone.gjendem(at)steinerskolen.no

 

tn_163

8.klasse
Finn Olav Fosse
Adjunkt
Faglærer Historie, Samfunnskunnskap, Norsk, Religion
E-post: finn.olav.fosse(at)steinerskolen.no

 

@mojohanssII479_331_tn_new9.klasse
Morten Hanssen
Adjunkt med tilleggsutdanning og diplomøkonom
Faglærer Tysk, Kroppsøving
E-post: morten.hanssen(at)steinerskolen.no

tn_13710. klasse
Susanne Prokosch
Adjunkt med tilleggsutdanning og steinerpedagog
Faglærer Matematikk, Naturfag
E-post: susanne.prokosch(at)steinerskolen.no

tn_13410. klasse
Trine Christoffersen
Adjunkt med tilleggsutdanning og godkjent steinerpedagog
Faglærer Norsk, Samfunnskunnskap
E-post: trine.christoffersen(at)steinerskolen.no

 

 

Faglærere

 

tn_135Anne Bakken
Lærer og godkjent steinerpedagog
Faglærer Kunst og håndverk, Matematikk
E-post: anne.bakken(at)steinerskolen.no

 

tn_151Ralph B. Johansen
Adjunkt med tilleggsutdanning, godkjent steinerpedagog
Faglærer Kunst og håndverk, IKT, Naturfag
E-post: ralph.blair.johansen(at)steinerskolen.no

 

tn_136

Ingunn Langemyr
Adjunkt og godkjent steinerpedagog
Faglærer  Kunst og håndverk, Naturfag
E-post: ingunn.langemyr(at)steinerskolen.no

 

Marie Ottersland
Adjunkt

Colin Berry
Godkjent steinerpedagog
Faglærer Engelsk, Kroppsøving

Frøydis Berry
Master i anvendt antropologi, samfunn og ungdomsarbeid
Kontormedarbeider, Faglærer engelsk
E-post: Froydis.Berry(at)steinerskolen.no

Oleksandra Borisova
Adjunkt med tilleggsutdanning
Faglærer Musikk

Janne Berit Haanes
Lærer
Faglærer Engelsk, religion

Spesialpedagogiske medarbeidere

Hanne Sofie Engebretsen
Spesialpedagogisk leder
E-post: hanne.sofie engebretsen(at)steinerskolen.no

tn_158
Åslaug Stugu Brittaine
Barnevernspedagog, steinerpedagog
E-post: aslaug.stugu.brittaine(at)steinerskolen.no
Silje Erichsen Dahlum
Adjunkt
E-post: silje.dahlum(at)steinerskolen.no

Lise-Marie Lunde Bygland
Bachelor i spesialpedagogikk, Faglærer Musikk
E-post: lise-marie.lunde.bygland(at)steinerskolen.no

 

Assistenter og fagarbeidere

tn_167Knarik Kocarjan
Barne- og ungdomsarbeider
Assistent
E-post: knarik.kocarjan(at)steinerskolen.no

 

tn_146

Petter Lund
Assistent, vaktmester
E-post: petter.lund(at)steinerskolen.no

 

tn_143Unni Vik
Barne- og ungdomsarbeider
Assistent
E-post: unni.vik(at)steinerskolen.no

 

Astri Cathrine Holden
Barne- og ungdomsarbeider
Assistent
E-post: astri.holden(at)steinerskolen.no

Jannike Sagbakken Raknes
Barne- og ungdomsarbeider
Assistent og medarbeider fritidshjem
E-post: jannike.raknes(at)steinerskolen.no

Merete Kristina Tønnesen
Assistent og medarbeider fritidshjem
E-post: merete.kristina.tonnesen(at)steinerskolen.no

Iselin Leikvangen Albretsen
Assistent og medarbeider fritidshjem
E-post: iselin.albretsen(at)steinerskolen.no

Lise Heggland
Barne- og ungdomsarbeider
Assistent og medarbeider fritidshjem
E-post: øise.heggland(at)steinerskolen.no

Rebekka Lundstrøm
Assistent og medarbeider fritidshjem
E-post: rebekka.lundstrom(at)steinerskolen.no