inntak

Er Steinerskolen noe for ditt barn?
På Steinerskolen foregår inntak ved at interesserte foreldre tar kontakt med skolen og blir invitert til en inntakssamtale. På denne samtalen legger skolen fram skolens tilbud, skolens pedagogikk, undervisningsform og verdisyn. Steinerpedagogikkens undervisningsmetoder er krevende, og kan oppleves som utfordrende for enkelte barn. Det er derfor viktig at dere som foreldre setter dere godt inn i undervisningsformen, før dere beslutter å søke om skoleplass. Dersom inntakssamtalen fører til en søknad og det blir gjort vedtak om inntak, inviteres barnet til en besøksdag på skolen.

Søknadsskjema får du ved å kontakte skolen.

Hovedopptaket til skolen er 1. februar.
Etter hovedopptaket gjøres det supplerende inntak den 15. i hver mnd.

Legg igjen dine kontaktopplysninger i skjemaet nedenfor, så tar vi kontakt med dere!