skolehelsetjenesten

Trenger du noen å snakke med?

Mirjam
Mirjam Garcia de Presno
Mobiltelefon: 932 54 795
Telefon Arendal helsestasjon: 37 00 68 70
E-post: miriam.presno@arendal.kommune.no

 

Mirjam er tilstede på skolen fredager i partallsuker (samt uke 3 og 7) fra 09.30-14.00. På mandager er hun tilstede på formiddagen etter nærmere avtale. Hun kan ellers kontaktes hele uka. Hun har en åpen dør for alle elever – kom gjerne innom for en prat. Alle elever er velkommen til å ta opp temaer de ønsker å snakke om f.eks trivsel, kost, søvn, pubertet, røyk/snus, rus og mobbing etc. Foresatte er også velkomne til å ta kontakt. Du kan komme uten avtale for å snakke om det du ønsker. Du kan også ringe, sende sms eller e-post.

Helsesøster driver forebyggende helsearbeid og arbeider med å fremme barn og ungdoms fysiske, psykiske og sosiale helse. Helsesøster gir veiledning, helseundersøkelser, vaksinering og oppfølging.

Helsesøster samarbeider bredt tverrfaglig, og henviser videre ved behov.  Helsesøster har taushetsplikt.

Les mer om skolehelsetjenesten tilbud i denne brosjyren.