betaling

I tabellen gjengis prisene for skoleåret 2016/2017.  Økologisk skolemat for 1. klasse og økologisk mat på fritids er inkludert i prisen.

Pris pr. mnd Ant. måneder Søsken-rabatt elev 2 Søsken-rabatt elev 3 Søsken-rabatt elev 4
Skole 1680 12 50% 75%* 100%**
Fritids hel plass  2350 11 20% 50%  50%
Fritids halv plass  1850 11 20% 50%  50%
Enkelttimer m/ fast oppholdstid 70 pr. time
Enkelttimer uten fast oppholdstid 110 pr. time

* dersom elev 3 også har fritids
**dersom elev 4 også har fritids

For de som ikke har opprettet e-faktura, vil det påløpe et fakturagebyr på kr 35,-.

Priser for skoleåret 2017/2018

Det er mulig å søke om redusert skolebetaling. Søknad må fremsettes på eget søknadsskjema innen 15 september hvert år. Det er inntekten som avgjør om du kan få innvilget søknaden.

Det er styret som hvert år avgjør størrelsen på foreldrebetalingen.Det er privatskolelovens kapittel 6 om offentlige tilskudd mm. som regulerer statstilskuddet og fastsetter rammer for foreldrebetalingen. Vi har anledning til å kreve inntil 15 % av det fastsatte statstilskuddet i foreldrebetaling. Privatskolene blir ikke fullfinansiert gjennom statstilskudd og foreldrebetaling. Vi mottar 85 % av det tilskuddet som offentlige skoler mottar. Videre blir statstilskuddet redusert med en variabel prosentsats (0-7%) avhengig av kommunens utgifter til skoleformål. Videre får ikke privatskolene dekket utgifter til å betjene kapitalkostnader (renter/avskrivinger) eller utgifter til husleie/bygg/vedlikehold. Hver enkelt skole har imidlertid rett til å kreve en fastsatt sum i foreldrebetaling til dekning av kapitalutgifter. Steinerskolen i Arendal ikke innført dette foreløpig.